Tabulaturmallar.


Om man inte kan noter (tyvärr kan jag inte) och vill berätta för andra - hur spelar jag detta. Då kan tabulatur vara en lösning att visa för andra. Det finns två sätt att göra tabulatur på. Nackdelen med tabulatur är oftast att längden på tonerna går inte så bra att precisera (hur skriver man trioler och pauser med "tabs"?)

Ett sätt att göra en sida med tabulatur är att gå in i Word eller liknade ordbehandlare och använda sig av tabeller.

Infoga en tabell tre rader och fyra kolumner så blir resultatet så här.  

Nu har vi gjort oss en tabulatur som visar fyra takter och fyra linjer som anger sträng (uppifrån räknat) sträng 1 till 4.

Här är det ett A-dur ackord, takt 1:  2320 som står i tabulaturen anger positionen på ukulelen, dvs. 2 för andra bandet 1:a sträng, 3 för 3:e bandet 2:a sträng, 2 för 2:a bandet 3:e sträng och 0 för lös 4:e sträng. Efter ackordet kommer enstaka toner 2,3,2. Denna tabulatur visar 1/4 dels noter. Tabulaturen är likadan som när du själv håller i din uke och tittar på greppbrädan.

 

Det andra sättet att göra "tabs" på är samma som ackordsanalyser/grepptabeller brukar visa d.v.s. ett stående format där 1:a sträng är längst till höger.

I ordbehandlaren infogar du en tabell fem rader och tre kolumner så får du den första "taben" (grepptabell). I den andra har jag lagt till punkter i ett bildbehandlingsprogram ( Paint Shop Pro) för att få A-dur ackordet. Smarta lirare högerklickar på den tomma grepptabellen ovan och kör spara som - så har ni snott den!