Aerobics för Ukulele - eller bara en schusst uppvärmningsövning.

Vill du få en starkare vänsterhand och kunna byta ackord snabbare?

Testa denna lilla övning som ger resultat. 2 slag på varje ackord. Börja långsamt och öka sen.

Den som kollar noga upptäcker att det är precis samma grepp fast i olika positioner.

      A            Asus4add9/5+   Adim7                A7

A delen

     D            Dsus4add9/5+   Ddim7              D7

D delen

      E          Esus4add9/5+    Edim7           E7

E delen

Nu kan du snickra ihop en blues genom att spela:

A delen, A delen, D delen, D delen, A delen, A delen, E delen, D delen, A delen.

Lycka till!!!